Smart Implant – kezdeti lépések

 

ANT (fekete) – antenna (rövidebb, mint a többi)
GND (kék) – 0VDC
SD (fehér) – DS18B20 vagy DHT22 érzékelő
SP (barna) – DS18B20 vagy DHT22 érzékelő tápja (3.3V)
IN2 (zöld) – 2-es bemenet
IN1 (sárga) – 1-es bemenet
GND (kék) – közös pont (1-es és 2-es bemeneteknek)
P (piros) – +12VDC
OUT1 – 1-es kimenet (IN1-hez rendelve)
OUT2 – 2-es kimenet (IN2-höz rendelve)
B – B gomb

Tápláljuk meg a modult 12VDC-vel. A piros „P” kapja a +12VDC-t, a fekete „ANT” melletti kék „GND” kapja a nullát.
A sárga „IN1” és piros „P” közötti GND-t kössük a relé COM-jába. Az IN1-et kössük a relé kapcsolására. (Behatolásjelző központ esetén a PGM relé NO-jába kell bekötni.)

Fokozottan figyeljünk a helyes bekötésre, valamint arra, hogy az antenna ne legyen fém dobozban. A fém doboz a Z-Wave kommunikációt erősen megzavarja, vagy akár teljesen lehetetlenné is teszi.

Miután Smart Implant-ot felvettük a központunkra, az alábbi képen sárgával jelölt kapcsolókat ON állásba kell állítani. (Alaphelyzetben OFF állapotban vannak.) Ez a beállítás a Smart Implant-nál a villáskulcsra kattintva, majd pedig az „Advanced” fület kiválasztva érhetőek el.


Ha a fenti engedélyezés után lejjebb görgetünk, elérkezünk a bemenetet kongifurálásához. Ez alaphelyzetben „Not used”, amit át kell állítani az igényeknek megfelelően.

Mi a teendő, ha a fenti lépéseket végrehajtottunk, de a Smart Implant látszólag nem működik?

  1.  Ellenőrizzük, hogy a bemenetek „hidden” állapotúak-e. Ha igen, akkor legalább a tesztelés idejére állítsuk át „visible” állapotúra.
  2.  Kezdéskor mindkét bemenet legyen engedélyezve, ne csak az egyik. Akkor is, ha csak az egyik van bekötve. Így elkerülhető, hogy az egyik bemenet van bekötve, de a másik van engedélyezve. Ha minden rendben van, akkor a nem használt bemenetet állítsuk vissza „Not used”-ba, és tiltsuk is le.
  3.  Ha ekkor sem látszik változás a bemenetekben, akkor ellenőrizzük a bekötést. (pl. Táp alatt-van e? A bemenetek megfelelő pontokra vannak-e kötve?)
  4.  Egy rövidzárral közvetlenül a Smart Implant-on teszteljük, hogy veszi-e a változást. (Látszik-e változás a programban?)
  5.  Ha jó a bekötés és veszi is a változásokat, akkor a behatolásjelző központ PGM kimenete nincsen megfelelően felprogramozva.
  6.  Ha fentieket többször átnézve azt tapasztaljuk, hogy minden rendben van, akkor a Smart Implant vélhetően meghibásodott, ki kell cserélni. (Eddigi tapasztalataink alapján, ha indításkor nem érünk el sikert, akkor az mindig bekötési hibára volt visszavezethető. Javasoljuk, hogy ne egyből erre gyanakodjunk, ha elsőre látszólag nem működik az eszköz.)

Mire kell állítani a bemenetet? NO vagy NC?

Ez attól függ, hogy mit ad ki magából a másik rendszer monitorozni tervezett kimenete. A Smart Implant csak egy bemenet, ami azt fogadja, amit adnak neki.
Ha behatolásjelző rendszer élesített/nem-éles állapotát szeretnénk monitorozni, akkor célszerű, ha a Smart Implant-ot NO-ra állítjuk. A behatolásjelző rendszer PGM-jét is ennek megfelelően kell felprogramozni. (Nyitott, ha nem-éles; zárt, ha élesített.)

Milyen „sensor”-ra kell állítani a bemenetet?

Működés szempontjából mindegy. Azért javasolt az ajtót választani, mert így az ikon már ránézésre beszédes. A nyitott ajtó szimbolizálja a nem-éles állapotot, tehát szabadon lehet közlekedni a nyitott ajtón. A zárt ajtó szimbolizálja az élesített állapotot, tehát nem lehet közlekedni a zárt ajtón.
Természetesen saját ikont is fel lehet tölteni az élesített/nem-éles állapotok visszajelzésére.

A behatolásjelző központba közvetlenül beköthető a Smart Implant?

Meg kell nézni, hogy hogy a PGM kivezetésénél 1db vagy 3db bekötési pont van-e.
Ha 1db van, akkor az OC (Open Collector) kimenet, amit meg kell relézni.
Ha 3db van, akkor az relé kimenet, és be lehet kötni közvetlenül a Smart Implant-ba.